Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρητης 'Training of the Trainers' (TOTT)

Teaching and Learning Centre TOTT, University of Crete Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κοσιώρης Συντονίστρια Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης ΤΟΤΤ: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts Μέλη επιτροπής Training of the Trainers 2022-2025 Προισταμένη Διευθυνσης Εκπαιδευσης και Ερευνας κα Μαρία Γιαννούλη email: gradim-tott@uoc.gr