Συντονιστική Επιτροπή ΤotΤ

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κοσιώρης

Συντονίστρια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Μέλη Συντονιστικής επιτροπής:

  • Ελένη Κατσαρού
  • Γιάννης Καραδάμογλου
  • Γιάννης Καρακάσης
  • Γιάννης Παυλίδης
  • Γιάννης Σπαντιδάκης
  • Δημήτρης Σταύρου
  • Μιχάλης Θεοδωράκης