Ετήσιο πρόγραμμα ΓΡΑΔΙΜ/TOTT Πανεπιστημίου Κρήτης 2022-2023 (Τροποποίηση)

Ιαν 7, 2023

Τις συνεδρίες ΤΟΤΤ μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Οι μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις μας είναι ανοιχτές σε όλο το Διδακτικό Προσωπικό των Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

Πλοήγηση Ανακοινώσεων

Ανακοινώσεις TotT