Ανακοινώσεις

29 Μαρτίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή του Training of the Trainers διοργανώνει την 7η διαδικτυακή συνάντηση TOTT ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τίτλο: «Μαθησιακά περιβάλλοντα βασισμένα σε ποιοτικές σχέσεις» «Relationship-Rich Teaching…

Περισσότερα...
25 Φεβρουαρίου 2022

Το Διδακτικό Προσωπικό ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο καλείται να συμμετέχει σε αυτή την οριζόντια δράση…

Περισσότερα...
14 Ιανουαρίου 2022

Η επιστημονική ταυτότητα αποτελεί μια δομή η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους…

Περισσότερα...
8 Οκτωβρίου 2021

Τις συνεδρίες ΤΟΤΤ μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας. Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα ΤΟΤΤ 2021-2022 και συμπληρώστε…

Περισσότερα...
10 Σεπτεμβρίου 2021

Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε διδακτικά την ανατροφοδότητη από ομότιμους

Περισσότερα...
4 Νοεμβρίου 2020

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ασύγχρονο μάθημα που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το ΤΠΕ του ΠΚ το 2019-2020 https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1851

Περισσότερα...