Ανοιχτό Αμφιθέατρο

Στόχοι και πλαίσιο ανατροφοδότησης από ομότιμους (peer-feedback) στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στόχος της δράσης αυτής είναι να εμπλέξει κυρίως τα μέλη ΔΕΠ σε μια κουλτούρα παρατήρησης διδακτικών πρακτικών συναδέλφων τους, ανταλλαγής διδακτικών προτάσεων και εμπειριών και προσωπικής ανάπτυξης.

Το πλαίσιο ανατροφοδότησης από ομότιμους (peer- feedback) στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική πριν τη δημοσίευση άρθρων (peer-review) με σκοπό την τροποποίηση σημείων στην έρευνα που χρήζουν βελτίωσης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χρησιμοποιώντας το άξιο διδακτικό δυναμικό του καλεί τα τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ να μοιραστούν με μια κλειστή ομάδα συναδέλφων (δια ζώσης ή βιντεοσκοπημένα) μαθήματά τους με σκοπό να λάβουν ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση θα μπορεί να γίνεται μόνο μετά τη συμπλήρωση πρωτοκόλλων που περιγράφουν τα κριτήρια και τις συνθήκες που θα εξετάζονται από παρατηρητές και διδάσκοντες-ουσες.

Πώς θα λειτουργήσει αρχικά; Κάθε εξάμηνο, ο/η πρόεδρος κάθε τμήματος θα δηλώνει δύο μέλη ΔΕΠ που συμφωνούν να συμμετέχουν στη δράση αυτή. Στα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν θα δοθούν πρωτόκολλα παρατήρησης τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τα ίδια ως παρατηρητές-τριες.

Γιατί οι διδάσκοντες-ουσες και οι παρατηρητές-τριες δεν θα είναι απαραίτητα από το ίδιο τμήμα;  Αυτό γίνεται ώστε να αποφευχθούν συζητήσεις για το γνωστικό και να επικεντρωθούν οι συζητήσεις στις διδακτικές πρακτικές.

Πώς διασφαλίζεται ότι οι παρατηρητές-τριες έχουν τα προσόντα να κρίνουν τον/την διδάσκοντα-ουσα; Στους παρατηρητές δίνονται πρωτόκολλα παρακολούθησης τα οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να κάνουν αναφορά στο πως τους βοήθησε η δράση αυτή να προβληματιστούν οι ίδιοι σχετικά, να αναστοχαστούν, να αλλάξουν ή να βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές. Αυτή η δράση δεν αφορά τους/τις διδάσκοντες-ουσες αλλά όσους-ες συμμετέχουν στην παρατήρηση. Η δράση αυτή δεν αφορά κρίση διδασκόντων και διδασκουσών.

Είναι η δράση αυτή συνδεδεμένη με προαγωγή ή εξέλιξη όσων συμμετέχουν; Η δράση αυτή φιλοδοξούμε να γίνει υποχρεωτική για όλους τους διδάσκοντες στο ΠΚ μία φορά το χρόνο. Οι παρατηρητές δεν θα κρίνουν ούτε θα κατατάσσουν τους διδάσκοντες σε καλούς και κακούς. Πρόκειται για μία κοινή πρακτική διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται σε πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την εξωτερική αξιολόγηση, την κρίση και την προαγωγή των διδασκόντων.

Θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αναφορές για επεξεργασία από το ΠΚ; Προσωπικά δεδομένα δεν θα συλλέγονται. Με την ολοκλήρωση του κύκλου παρατήρησης, όσοι-ες συμμετείχαν στη διαδικασία καλούνται να παραδόσουν μία αναφορά και το πρωτόκολλο συμπληρωμένο και στο τέλος του εξαμήνου μπορούν να συμμετέχουν στην αντίστοιχη συνεδρία ΤΟΤΤ με τίτλο “Ανοιχτό Αμφιθέατρο” για να μιλήσουν για την επίδραση της δράσης αυτής στις διδακτικές πρακτικές τους και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της δράσης αυτής.

Τι θα συμπεριλαβάνει η αναφορά;

Τα πρωτόκολλα παρακολούθησης θα αποστέλλονται στην κα Κατσαμποξάκη Κάλλια (katsampoxaki@uoc.gr) και θα συμπεριλαμβάνουν ποιοτικές περιγραφές σχετικά με το 

α) τι αποκομίσατε από αυτή την δράση ως παρατηρητές 

β) πως συνέβαλε στην βελτίωση των διδακτικών σας πρακτικών

γ) τι αλλαγές σχεδιάζετε να κάνετε στο μάθημά σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν χρειάζεται να μας δηλώσετε ποιο μάθημα παρακολουθήσατε ούτε το όνομα του διδάσκοντα.

Γιατί να συμμετέχω; Η έρευνα έχει δείξει ότι από την παρατήρηση από ομότιμους βελτιώνεται κυρίως ο παρατηρητής επειδή μαθαίνει μέσα από την κριτική παρακολούθηση και τον αναστοχασμό (Tenenberg, 2016). Με την συμμετοχή μας, ας γίνουμε φορείς στήριξης της καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ας συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας υγιούς κουλτούρας διαλόγου για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.

Ακολουθεί ηχητικό αρχειο από την συντονίστρια της δράσης με οδηγίες για την αποφυγή πιθανών λαθών κατά τη διαδικασία. https://voca.ro/1hBeeAqb7E6s

Στο τέλος του παρακάτω αρχείου θα βρείτε τα πρωτόκολλα παρατήρησης.

Πρόσκληση Συμμετοχής στη Δράση ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΤοΤΤ)