Ανοιχτό Αμφιθέατρο: Συζήτηση Στρογγυλής Tραπέζης & Παρουσίαση Ευρωπαϊκού προγράμματος Coalition στις 26/9/2022

Σεπ 19, 2022

Τη Δευτέρα, 26/09/2022 στις 13.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ανοιχτό Αμφιθέατρο: Συζήτηση Στρογγυλής Tραπέζης & Παρουσίαση Ευρωπαϊκού προγράμματος Coalition, με εισηγήτριες τις κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια & κ. Κατσαρού Ελένη.

Στην πρώτη συνάντησή μας θα κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος COALITION το οποίο περιλαμβάνει καλλιέργεια των διαδικασιών εκπαίδευσης του Διδακτικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια. Οι κύριοι άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν αυτορυθμιζόμενη ανάπτυξη προσωπικού μέσα από αυτο-αξιολόγηση και συμπλήρωση πρωτοκόλλων παρακολούθησης, διδακτικές πρακτικές συμβατές με φοιτητοκεντρική μάθηση, συμπεριληπτική μάθηση, έρευνα δράσης και αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης. Οι διδάσκοντες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν σχετική πιστοποίηση σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο. 

Τα πρωτόκολλα παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν ακολουθούν το ίδιο μοντέλο με αυτό στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο. Οι συμμετέχοντες παρατηρητές και διδάσκοντες δεν αξιολογούν, δεν αξιολογούνται και τα αποτελέσματα της παρατήρησης θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς αλλά θα παραμείνουν ανώνυμα.  

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί συζητηση στρογγυλής τραπέζης από μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν στην Δράση “Ανοιχτό Αμφιθέατρο” και που θα προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις που θα μπορεί να ενσωματώσει το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα https://tott.uoc.gr/open-amphitheater/