Αρχική

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης
ΚΕΔΙΜΑ TotT

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελευταία νέα του TotT

Ενημερωθείτε εδώ για τα νέα και τις δράσεις μας

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Αγωγής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

0

μηνιαίες συναντήσεις

0

παρακολουθήσεις διδασκαλίας ομοτίμων

0

διεθνές συνέδριο

0

μέλη ΔΕΠ ως συμμετέχοντες στο MOOC

To MOOC μας

Μάθετε περισσότερο για τον ασύγχρονο επιμορφωτικό κύκλο ανοιχτής πρόσβασης με τίτλο: "Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"

Άλλες Δράσεις ΚΕΔΙΜΑ TotT

Είπαν για εμάς