Ανοιχτό Αμφιθέατρο: Συζητηση Στρογγυλής τραπέζης &

Ιούν 13, 2022

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ 220 COALITION

Presentation of COALITION project, a faculty development Erasmus plus KA220 project

&

Round table discussion of Peer-observation protocol users

Δευτέρα, 26/09/2022

13.00-15.00 

Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια & Κατσαρού Ελένη

Στην πρώτη συνάντησή μας θα κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος COALITION το οποίο περιλαμβάνει καλλιέργεια των διαδικασιών εκπαίδευσης του Διδακτικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια. Οι κύριοι άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν αυτορυθμιζόμενη ανάπτυξη προσωπικού μέσα από αυτο-αξιολόγηση και συμπλήρωση πρωτοκόλλων παρακολούθησης, διδακτικές πρακτικές συμβατές με φοιτητοκεντρική μάθηση, συμπεριληπτική μάθηση, έρευνα δράσης και αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης. Οι διδάσκοντες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν σχετική πιστοποίηση σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο. 
Τα πρωτόκολλα παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν ακολουθούν το ίδιο μοντέλο με αυτό στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο. Οι συμμετέχοντες παρατηρητές και διδάσκοντες δεν αξιολογούν, δεν αξιολογούνται και τα αποτελεσματα της παρατήρησης θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς αλλά θα παραμείνουν ανώνυμα.  
Στο δευτερο μερος της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί συζητηση στρογγυλής τραπέζης από μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν στην Δράση “Ανοιχτό Αμφιθέατρο” και που θα προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις που θα μπορεί να ενσωματώσει το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευτείτε τη σελίδα https://tott.uoc.gr/open-amphitheater/