Μετάβαση από τα μαθηματικά του σχολείου στα μαθηματικά του πανεπιστημίου: Διδακτικές ευκαιρίες και προκλήσεις»

Φεβ 25, 2022

Το Διδακτικό Προσωπικό ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο καλείται να συμμετέχει σε αυτή την οριζόντια δράση του ΓραΔΙΜ ΤΟΤΤ Πανεπιστημίου Κρητης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00 έως 19:00 μέσω zoom.

Για να κάνετε εγγραφή στην συνεδρία και να ενημερωθείτε για τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και την ιδρυματική ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στην φόρμα : https://forms.gle/QoCQxTVNwuJwsRCbA

Εισηγήτρια
Ειρήνη Μπιζά
, Associate Professor in Mathematics Education – EDU Postgraduate Research

Director; School of Education and Lifelong Learning, University of East Anglia, UK.

Περίληψη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προετοιμάζονται εντατικά για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους δεν συμμετέχουν στα μαθήματα όπως οι ίδιοι/ες και οι οικογένειες τους θα ανέμεναν. Οι επιδόσεις τους ακόμα και σχετικά σε έννοιες των μαθηματικών που έχουν ήδη συναντήσει και διαπραγματευτεί στα σχολικά χρόνια είναι συχνά απογοητευτικές με αποτέλεσμα οι νέοι/ες φοιτητές/τριες να χάνουν τον ενθουσιασμό για σπουδές ή ακόμα και να παραιτούνται. Σε αυτό το εργαστήριο θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη μετάβαση των μαθητών/τριών από το σχολείο στο πανεπιστήμιο που αφορούν στα μαθηματικά. Θέματα που έχει εντοπίσει η έρευνα και σχετίζονται με διαφορές στη προσέγγιση μαθηματικών εννοιών και πρακτικών στις δύο βαθμίδες καθώς και κοινωνικό-πολιτισμικές αλλαγές στη ζωή των μαθητών/τριών που ξεκινούν τη φοιτητική ζωή. Ως αφορμή για τη συζήτηση θα χρησιμοποιηθούν σενάρια διδακτικών καταστάσεων του προγράμματος MathTASK: https://www.uea.ac.uk/groups-and- centres/a-z/mathtask, https://youtu.be/gt0HZBfBBGI

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΤοτΤ στο Facebook: Training of the Trainers UOC | Facebook